Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a lansat procedura de elaborare și promovare a proiectului de lege cu privire la asigurări (regimul Solvency II). În context, autoritatea invită instituțiile de profil să vină cu propuneri asupra documentului.

Regimul Solvency II a fost aprobat de Uniunea Europeană în 2009 și pus în aplicate de țările membre câțiva ani mai târziu. Inițiativa a fost luată pentru a spori normele de protecție aplicate asiguraților, inclusiv prin reglementarea mai atentă a activității companiilor de asigurări. Totodată, la nivel european, proiectul a venit să sporească încrederea clienților în produsele de asigurare și, evident, să stimuleze competiția reală pe piață.

Solvency II vine cu o abordare unică, orientată pe analiza riscurilor la care se expun companiile de asigurări. În acest sens sunt introduse norme privind cerintele cantitative de capital, indicatorii calitativi de supraveghere și diciplina pieței.

La nivel european, Solvency II se se aplică tuturor companiilor de asigurări și reasigurări cu un volum anual de prime de peste cinci milioane euro sau cu rezerve tehnice de peste 25 milioane euro.

Autoritățile din Republica Moldova și-au asumat angajamentul, prin Acordul de Asociere RM-UE, să aproprie treptat legislația națională de normele aplicate de statele membre ale Uniunii Europene. Conform unor prognoze, regimul Solvency II ar putea fi aplicat în țara noastră din anul 2021.

Instituțiile care vor să se implice în procesul de elaborare a proiectului de lege pot transmite propunerile privind reglementările care trebuie incluse până în data de 15 octombrie, pe adresele de e-mail [email protected] și [email protected]