Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul Legii privind activitatea de asigurare și reasigurare. Documentul a fost elaborat împreună cu experții Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de asistență tehnică ”Reforma pieței de asigurări din Moldova”, și are drept scop consolidarea sectorului de asigurări și implementarea  prevederilor Solvabilitatea II (punerea în aplicare a noilor cerințe prudențiale, de guvernanță internă și de gestionare a riscurilor de către companiile de asigurări  etc.).

Potrivit CNPF, prin proiect se urmărește creşterea încrederii în activitatea desfăşurată de societățile de asigurare și/sau reasigurare, în special în relaţia cu asiguraţii şi/sau cu beneficiarii produselor de asigurare.

Documentul cuprinde șase capitole și include noi cerințe față de capitalul minim al societăților, prevederi privind rezervele tehnice ale companiilor de asigurări, măsuri și instrumente de intervenție timpurie în cazul unui asigurător neviabil sau în curs de a intra în dificultate ș.a.

Proiectul de lege urmează a fi expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și supus procedurii de consultări publice.