Condițiile principale care trebuie respectate la formarea bunurilor imobile urmează să fi aprobate în redacție nouă. Potrivit autorităților, modificarea legislativa va oferi soluţii explicite referitoare la obiectivele stabilite și vor exclude normele confuze și interpretabile. Un proiect de lege în acest sens a fost propus, recent, pentru consultări publice.

Astfel, noile reguli propuse sunt:

  • în cazul formării terenurilor cu construcții și destinate construcţiilor, forma şi dimensiunile acestora să fie conforme regimului juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al bunului imobil, stabilite prin reglementările în domeniul urbanismului şi de amenajare a teritoriului;
  • bunul imobil format să fie asigurat cu drum de acces/ intrare separată, ori să fie posibilă instituirea servituţii de trecere;
  • bunurile imobile să fie formate ca bunuri separate în fiecare unitate administrativ-teritorială, dacă hotarele terenului ce se formează se intersectează cu hotarele diferitelor unităţi administrativ-teritoriale;
  • pentru formarea construcţiei, încăperii izolate, ce implică lucrări pentru care se cere autorizaţie de construire, se va obține o astfel de autorizație, iar lucrarea de formare a bunului imobil se va efectua după finalizarea lucrărilor de construcție și prezentarea de către beneficiar a documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție;
  • în cazul formării terenurilor cu destinație agricolă:

    a) raportul dintre lățimea și lungimea terenului format, se stabilește în limita 1:2 – 1:5;

    b) terenul se va forma cu partea alungită transversal versantului;

  • formarea bunului imobil, în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, se execută în conformitate cu documentația de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului și a actului de expropriere.  

Potrivit autorităților, necesitatea schimbărilor normative este generată de carenţele la nivel de aplicare a legii, vidul legislativ care ar putea fi utilizat contrar scopului lucrării – dreptului titularului în administrarea bunului imobil.