Ministerul Finanțelor a aprobat, la sfârșitul lunii iulie, noi formulare tipizate a dărilor de seamă IPC21 și IALS21, care vor fi utilizate începând de anul viitor.

Astfel, din ianuarie 2021 contribuabilii, la declararea obligațiilor aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, urmează să utilizeze formularele dărilor de seamă menționate. Acestea vor fi plasate pe portalul www.sfs.md din 1 ianuarie 2021.

Aprobarea formularelor a fost condiționată de modificările operate prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, potrivit cărora s-a comasat obligația de calculare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la nivel de angajator și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la nivel de angajat.