Consiliul Economic urmează să propună Guvernului noi propuneri pentru digitalizarea proceselor economice aplicate în prezent. Autoritatea spune că în ultimele două luni au fost colectate circa 50 de subiecte noi pentru Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și promovare a comerțului electronic.

”Printre noile subiecte se numără reforme care, deși trebuiau aprobate demult, erau trecute cu vederea. Acum, reieșind din consecințele situației pandemice comunitatea de afaceri și instituțiile donatoare insistă pe promovarea urgentă a unui șir întreg de reforme digitale”, spune Consiliul Economic.

Un pachet de propuneri ține de crearea condițiilor de activitate nestingherită pe piață a operatorilor de plată non bancari. Asta ar permite agenților economici să acceseze servicii mai ieftine, mai flexibile și mai moderne atunci când fac plăți fără numerar, care la moment sunt dezavantajate, spre deosebire de statele ce avansează tehnologic și contrar așteptărilor consumatorului și comercianților.

O altă propunere ține de accesul on-line la Registrul unităților de drept din Moldova. Astăzi, agenții economici care vor să stabilească relații de afaceri cu investitorii străini trebuie să parcurgă un șir de procese birocratice, costisitoare și epuizante ca să obțină de la instituțiile statului extrase din Registrul de stat, care mai trebuie traduse, autentificate și apostilate. În străinătate obținerea acestor informații se face prin intermediul unui portal securizat, care conține date deschise și veridice despre compania cu care se inițiază un parteneriat investițional sau alte relații contractuale.

Încă o propunere se referă la sincronizarea legislației din domeniul comerțului electronic. La momentul actual, Legea comerțului electronic și Legea privind protecția drepturilor consumatorului tratează diferit anumite subiecte decât Codul Civil sau alte acte normative mai actuale, lucru care derutează operatorii din domeniu. Un alt bloc de propuneri ține de încurajarea comerțului on-line. Astăzi și comercianții-ambulanți, și cei din comerțul cu amănuntul, și din on-line sunt puși în același condiții fiscale, cu toate că regulile de joc sunt diferite pe toate aceste segmente. Experții propun să se creeze condiții ajustate la specificul afacerilor pentru susținerea dezvoltării comerțului electronic, care nu are nevoie de anumite elemente, cum ar fi mașinile de evidență a numerarului sau controale fiscale epuizante. Cei de pe on-line ar putea fi scutiți de prezentarea dovezilor tranzacțiilor financiare, deoarece FISC-ul deja le poate urmări electronic.