Persoanele cu statut de șomer vor fi înregistrate într-un sistem de evidență electronic, care va fi gestionat de către Agenția Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Guvernul a aprobat în ședința din 3 noiembrie Conceptul Sistemului Informațional Automatizat ”Înregistrare cu statut de șomer”, care va permite Agenției să sporească accesibilitatea și transparența în procesul de înregistrare a șomerilor și a persoanelor care beneficiază de ajutor de șomaj sau care sunt în căutarea unui loc de muncă.

Sistemul informațional va oferi instrumente de control a fluxurilor de documente și de organizare a politicilor decizionale, va genera rapoarte și statistici aferente gradului de îndeplinire a  indicatorilor de performanță. Totodată, se urmărește facilitarea recepționării și înregistrării cererilor depuse online de solicitanți.

Pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor, protejarea infrastructurii informaționale, platforma sistemului informaţional automatizat se va baza pe infrastructura de semnătură digitală (MSign), inclusiv la  autorizarea accesului utilizatorilor și semnarea documentelor.

Documentul mai stabilește scopurile, sarcinile și funcțiile sistemului, structura organizațională și baza juridico-normativă, interacțiunea cu alte sisteme informaționale, infrastructura tehnologică și măsurile de asigurare a securității și protecției informației, precum și măsurile privind crearea, implementarea, exploatarea și menținerea sistemului.

Sistemul Informațional Automatizat ”Înregistrare cu statut de șomer” va fi gestionat de către Agenția Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, fiind parte componentă a sistemului informațional al instituției.