Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a adoptat noi reguli cu privire la cumularea funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice.

Potrivit acestora, acuzatorii vor putea preda nu doar în cadrul programelor de studii superioare de licenţă, master sau de doctorat în instituțiile de învățământ superior, ci și în cadrul Institutului Național al Justiției, în cadrul instruirilor organizate pentru categorii profesionale și în cadrul proiectelor de implementare a politicilor naționale și internaționale în materie penală.

Noile Reguli au fost aprobate în data de 12 decembrie 2018.

Noile modificări au fost argumentate prin faptul că actuala redacție a regulilor limitează posibilitatea valorificării de către procurori a activităților didactice și științifice.

Regulile în vigoare stabilesc că activitățile didactice și științifice pot fi desfășurate de procurori doar în cadrul instituțiilor de învățământ și doar în cadrul programelor de studii superioare de licenţă, master sau de doctorat, ceea ce potrivit CSP generează o restrângere disproporționată a drepturilor acuzatorilor.

Cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice poate fi realizat pe durată determinată sau cu timp parțial, fără a afecta exercitarea obligațiilor funcționale.

Pentru aceasta, procurorul trebuie să depună o cerere la CSP, care va conține informații despre instituția, modalitate și condițiile de desfășurare a activităților didactice și științifice.

Noile Reguli pot fi consultate aici.