Noul an aduce noi reguli și pentru solicitanții înregistrării mărcilor pe cale națională.

Potrivit unui Ordin al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din 28 decembrie 2018, începând cu 1 ianuarie 2019, la examinarea respectării condițiilor de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor pe cale națională se va ține cont de asigurarea protecției adecvate a indicațiilor geografice şi denumirilor de origine. Va fi verificată, în special, corectitudinea clasificării produselor și serviciilor.

Noua regulă va fi aplicată și în cadrul procedurilor de examinare a cererilor de introducere a modificărilor la lista de produse şi/sau servicii pentru care este solicitată protecţia mărcii sau pentru care marca este înregistrată.

Potrivit AGEPI, dacă în listele de produse și servicii, pentru care se solicită înregistrarea mărcii, se va constata utilizarea indicațiilor geografice sau denumirilor de origine protejate în Moldova în calitate de denumiri generice, redactarea acestor denumiri se va efectua utilizând termenii uzuali pentru categoria respectivă de produse și servicii.

Condițiile de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor.

Potrivit normelor actuale din Regulamentul respectiv, la cererea de înregistrare a mărcii, solicitantul anexează documentul care confirmă dreptul său de a utiliza în cadrul mărcii, ca element neprotejabil, după caz, o indicaţie geografică sau o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, dacă se solicită înregistrarea unei mărci ce conţine astfel de elemente.

Lista indicațiilor geografice şi denumirilor de origine protejate în Republica Moldova poate fi conultată aici.