Autoritatea Aeronautică Civilă va avea autonomie financiară, iar bugetul său va fi aprobat anual de către Guvern. Noua reglementare urmează să se regăsească într-un proiect de hotărâre, care va fi inițiat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, pentru a modifica mai multe acte legislative. Ministerul a anunțat că au fost inițiate procedurile de elaborare a documentului. 

Noile modificări vor viza Codul aerian și se dorește ca activitatea autorității care gestionează aviația civilă să se desfășoare în baza principiului autogestiunii, cu buget aprobat anual de către Executiv.

La fel, noile reglementări vor viza modul de numire a directorului și directorilor adjuncți ai autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile. Directorul ar urma să fie selectat în urma unui concurs public. Directorii adjuncţi ai autorităţii vor fi selectaţi în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorității Aeronautice Civile și numiţi în funcţie prin ordin al ministrului, la propunerea directorului.La rândul său, personalul autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile va fi angajat în conformitate cu legislația muncii, fiind create premisele legale pentru atragerea și angajarea unor specialiști internaționali, conform recomandărilor ICAO.

Ministerul Economiei vrea ca prin noile modificări să fie excluse prevederile ce țin de înregistrarea terenurilor pentru decolarea/aterizarea aeronavelor ușoare şi a aparatelor de zbor ultra uşoare.

O altă modificare se referă la completarea cadrului normativ cu prevederi ce reglementează certificarea și înregistrarea aerodromurilor. Acestea vor fi certificate după reglementările aeronautice civile, conform unor proceduri simplificate, proceduri existente în majoritatea statelor lumii, fiind bazate pe standardele stabilite de Organizația Internațională a Aviației Civile.

Proiectul care urmează a fi elaborat va conține și modificări la Codul contravențional. Mai exact, se dorește modificarea sancțiunilor pentru infracțiunile din domeniul aviației civile, care să corespundă realităților din industrie. Codul contravențional ar urma să fie completat cu noi sancțiuni ce țin de încălcarea regulilor de siguranță a zborului, utilizarea terenurilor de zbor și alte activități conexe acestora. Alte noi sancțiuni vor fi instituite în cazul în care abaterile vor fi săvârșite repetat pe parcursul unui an calendaristic.

Totodată, se propune ajustarea prevederilor Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, prin excluderea autorității administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile din reglementarea ce ține de limitarea sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar.