Fondatorii persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, care participă în capitalul social al societății cu aport în valoare de 15 mii lei și mai mult vor trebui să prezinte actele care demonstrează proveniența banilor. Prevederea se regăsește într-un proiect de modificare a mai multor acte legislative, înregistrat în Parlament.

Proiectul stabilește că în cazul imposibilității demonstrării de către asociați a provenienței aportului în numerar în capitalul social, dacă acesta constituie 15 mii lei și mai mult pentru fiecare asociat, autoritățile vor refuza să înregistreze persoana juridică.

Totodată, la înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiții juridice străine, în cazul existenței unor fondatori persoane juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, se vor prezenta inclusiv extrasele din registrele naționale din statele de reședință ale tuturor acestor persoane juridice.

În prezent, la înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine se prezintă următoarele acte:

  • extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
  • actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Proiectul propus de deputați mai stabilește că nu se vor admite fondatori ai persoanelor juridice persoanele care provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență. Norma se va aplica nu doar fondatorul ce figurează nemijlocit în actele de constituire, ci și toate persoanele juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, inclusiv din jurisdicții diferite, ce dețin controlul efectiv asupra fondatorului nemijlocit, figurant în actele de constituire.