Funcționarii publici vor avea claritate privind banii pe care urmează să-și primească ca remunerație pentru orele de muncă suplimentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilele de repaus. Modificări legislative în acest sens au fost incluse în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul 2021.

Astfel, sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor postului se stabileşte va fi în mărime dublă a salariului pe unitate de timp sau a remunerației de o zi.

Totodată, noile norme stabilesc că sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități desfășurate potrivit atribuțiilor postului se va achita doar dacă orele de muncă suplimentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilele de repaus nu sunt compensate cu alte ore/zile libere în conformitate cu legile speciale/contractele colective de muncă/regulamentele interne.

În prezent, norma legală, în cazul remunerării muncii suplimentare, face trimitere la art. 157 din Codul muncii, care indică în acest sens o retribuție în mărime de cel puțin 1,5 salarii de bază pentru primele două ore și pentru orele următoare – cel puțin în mărime dublă. Potrivit autorităților, în timp ce mărimea concretă a retribuției nu este stabilită, există loc de interpretări și decizii la nivel de unitate bugetară.