Proprietarii de imobile nefinisate după trei ani vor trebui să demonstreze că au făcut mai puțin de 50% din lucrări, dacă vor să nu achite impozitul pe bunuri imobiliare. În prezent, autoritățile publice au sarcina de a determina gradul de efectuare a lucrărilor. Modificările sunt incluse în proiectul de politică fiscală și vamală aprobat de Guvern și transmis Parlamentului.

Astfel, noile norme stabilesc că se scutește de impozitul pe bunuri imobiliare, bunurile rămase nefinisate la situația de la 1 ianuarie a perioadei fiscale curente, timp de trei ani după începutul lucrărilor de construcţie aflate la o etapă de finisare a construcţiei de până la 50%, determinat de către experţii tehnici în construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice la solicitarea subiecților impunerii. Gradul de finisare a construcției se va determina în baza unei metodei stabilite de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor.

În cazul lipsei constatării gradului de finalizare, se va prezuma că etapa de finisare a construcției bunurile imobiliare rămase nefinisate timp de trei ani este de peste 50%.

Scutirea se va acordă în baza actului confirmativ ce certifică etapa de finisare a construcției, prezentat la serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, până în data de 1 aprilie a anului fiscal de gestiune. Scutirea nu se va aplica în cazul în care gradul de finalizare a construcției, determinat de către experții tehnici în construcție, de către agenții economici cu activități în domeniul expertizei tehnice sau de către autoritățile administrației publice locale, în baza metodei stabilite de către organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor, constituie 50% și mai mult.