Din 8 martie, au intrat în vigoare noile amenzi prevăzute de Codul Codul Contravențional la art. 330 - ”Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate”. Tot din 8 martie, directorul general al Biroului Naţional de Statistică (BNS), directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor regionale pentru statistică pot aplica aceste amenzi.

Noile amenzi, prevăzute de art.330 Cod Contravențional, au fost micșorate după cum urmează:

  • de la 50 la 80 de unităţi convenţionale (2.500 – 4.000 lei), la 12 - 42 de unităţi convenţionale (600 – 2.100 lei) în cazul persoanei fizice;
  • de la 120 la 170 de unităţi convenţionale (6.000 – 8.500 lei), la 15 - 45 de unităţi convenţionale (750 – 2.250 lei) în cazul persoanei cu funcţie de răspundere și
  • de la 250 la 350 de unităţi convenţionale (12.500 – 17.500 lei), la 45 - 55 de unităţi convenţionale (2.250 – 2.750 lei) în cazul amenzilor aplicate persoanei juridice.

De asemenea, a fost modificat art. 419 din Codul Contravențional, prin acordarea dreptului de a aplica aceste sancțiuni directorului general al BNS, directorilor generali adjuncţi, şefilor şi adjuncţilor centrelor regionale pentru statistică. Până în prezent, aceștia puteau doar să constate și să examineze acest tip de contravenţii.

Necesitatea noilor amenzi a fost justificată prin faptul că pedeapsa prevăzută în prezent este prea aspră în raport cu fapta săvârșită și nu este exclus faptul că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere). 

Anterior și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova și-a exprimat îngrijorarea în raport cu mărimea amenzilor, majorate în octombrie 2018.

Inițiativa de micșorare a amenzilor nu a fost susținută de Centrul Național Anticorupție. În urma expertizei anticorupție, instituția a indicat că micșorările creează riscul ca respondenţii nedisciplinaţi să interpreteze micşorarea amenzii contravenţionale drept o încurajare de neglijare în continuare a obligaţiei legale de prezentare a datelor statistice.

Astfel, din 8 martie, amenzile stabilite la articolul 330 din Codul Contravențional au următorul cuprins: ”se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

Totodată, articolul 419 are următorul cuprins: ”(1)Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de Statistică şi centrele regionale pentru statistică. (2) Sunt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin.(1) şi să aplice sancţiuni directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor regionale pentru statistică”.