Autoritățile au stabilit noi criterii de evaluare a magistraților. Proiectul de lege care vine cu noile prevederi a fost publicat și transmis Consiliului Europei.

Astfel, documentul stabilește că judecătorii vor fi evaluați în baza următoarelor criterii:

 • integritate instituțională și respectarea regimului conflictelor in interese, diferențelor substanțiale, intereselor personale în corespundere cu prevederile Legii privind evaluarea integrității instituționale, Legii integrității și Legii privind declararea averii și intereselor personale;
 • activitatea profesională:
  • experiența profesională în sistemul judecătoresc;
  • respectarea termenelor rezonabile în procesul de înfăptuire a justiției și de redactare a hotărârilor;
  • lipsa constatărilor încălcărilor CEDO de către CtEDO cu privire la hotărârile judecătorești adoptate de judecător în ultimii cinci ani de activitate, precum și a cauzelor radiate de pe rolul CtEDO în temeiul art. 39 din CEDO;
  • lipsa sancțiunilor disciplinare nestinse;
  • instruirea profesională a judecătorului la nivel național și internațional;
  • activitatea didactică în cadrul Institutului Național al Justiției și/sau în instituțiile de învățământ superior de specialitate juridică;
  • deținerea titlurilor științifice;
  • cunoașterea limbilor de circulație internațională.

Totodată, documentul stabilește că Colegiul de evaluare va trebui să se conformeze următoarelor principii:

 • legalității;
 • confidențialității, protecției datelor personale și a vieții private;
 • demnității umane și profesionale;
 • respectării garanțiilor constituționale ale judecătorilor;
 • evaluării judecătorilor în baza criteriilor de integritate și activitate profesională;
 • transparenței prin publicarea informațiilor referitoare la modul de organizare și desfășurare a evaluării;
 • tratamentului egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de evaluare obiectivă și clar definite, astfel încât orice judecător să aibă șanse egale.

Proiectul de lege poate fi accesat aici.