Procedura de selectare a celor cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titular ar putea fi modificată. Cel puțin, în Parlament a fost înregistrat un proiect în acest sens.

Potrivit modificărilor propuse, concursul de selectare a membrilor ar urma să fie organizat de o comisie specială constituită din specialiști și experți din domeniul dreptului, inclusiv în domeniul justiției, care să nu fie afiliați cu partidele politice, și nu de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului. Fiecare fracțiune parlamentară ar urma să-și înainteze câte un membru al comisiei speciale. Acesta nu ar trebui să fie deputat, membru de partid sau să aibă funcție de demnitate publică.

Comisia ar urma să stabilească individual procedura de lucru și criteriile aferente, reeșind din prevederile legale. Ulterior, Comisia juridică, numiri și imunități, în baza procesului-verbal al comisiei speciale, să aleagă candidații la funcția de membru al CSM și șă-i înainteze plenului Parlamentului pentru numire.

Autorii proiectului spun că modificările au fost elaborate deoarece prevederile intrate recent în vigoare nu sunt conforme recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția.

În prezent, legea stabilește că cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului. Comisia juridică, numiri şi imunităţi organizează un concurs public până la expirarea mandatului membrilor numiți sau în decurs de 30 de zile de la data apariției vacanței funcției. Concursul public include cel puțin examinarea dosarelor și audierea candidaților. Comisia juridică, numiri şi imunităţi întocmește avize argumentate pentru fiecare candidat selectat și propune Parlamentului numirea acestora.

Menționăm că, Comisia juridică, numiri şi imunităţi a lansat, recent, concursul pentru selectare a patru membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari.