Prestarea serviciilor notariale de către notarii publici, cu excepția cazurilor de urgență majoră, se suspendă până în data de 27 martie 2020. Decizia a fost luată, ieri, de Comisia pentru Situații Excepționale.

Totodată, Comisia a deciz că organele de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii vor stabili măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire. Executarea acestor măsuri ar putea fi monitorizată înclusiv de poliție.

De asemenea, autoritățile au decis că în perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se triplează.

În perioada stării de urgență ministrul Justiției poate modifica procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici și ai instituţiilor publice din subordinea Ministerului.