Camera Notarială anunță convocarea Adunării Generale ordinare a notarilor. Aceștia urmează să aprobe mai multe rapoarte și decizii. Potrivit unui anunț, pe ordinea de zi sunt incluse următoarele subiecte:

  • Raportul anual de activitate al Camerei Notariale pentru anul 2019;
  • Raportul privind executarea bugetului pentru anul 2019;    
  • Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019;
  • Aprobarea planului de activitate pentru anul 2020;
  • Stabilirea mărimii remunerației pentru funcția de Președinte a Camerei Notariale;
  • Aprobarea planului de achiziții;
  • Modificarea deciziei Adunării Generale Extraordinare din 20.09.2019 cu privire la stabilirea prețului publicațiilor pe pagina web oficială a Camerei Notariale pentru pierderea actelor și deschiderea procedurii succesorale;
  • Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020;
  • Aprobarea mărimii și modului de determinare a cotei de contribuție obligatorie a notarului;
  • Diverse.

Adunarea Generală a notarilor va avea loc la data de 27 martie,  în sala de conferințe a Business Centrului ”V Continental Business Centre”.