Parlamentul a aprobat astăzi în a doua lectură Proiectul legii privind procedura notarială. Legea aprobată instituie o nouă ordine juridică de desfășurare a activității notariale și a fost elaborată pentru a adapta procedura la noile reglementări în materie civilă.

Documentul oferă notarilor competențe lărgite prin instituirea de noi atribuții:

  • autentificarea înscrisurilor și legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
  • acțiuni legate de publicitatea imobiliară (înregistrări și mențiuni despre rezervarea înstrăinării);
  • instrumentarea procedurii succesorale (noi reguli legate de schimbarea claselor de moștenitori și instituirea termenului de 3 luni de renunțare la succesiune).

Noua lege prevede și instituirea procedurii desfacerii căsătoriei de către notar și a fost aprobată pentru a diminua sarcina instanțelor de judecată și organelor de stare civilă în acest domeniu.

Astfel, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar, în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa.

Adiţional, în cerere, soţii pot opta pentru soluţionarea concomitentă pe cale amiabilă a modului de participare a părinţilor la educaţia copiilor, stabilirea locului de trai al acestora, plata pensiei de întreţinere sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți.

Potrivit noilor reglementări, notarului i se oferă rolul de reprezentant neutru al intereselor pentru chestiuni juridice complexe.