Ministerul Justiției a elaborat un proiect de Ordin cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale pentru punerea în aplicare a noii Legi privind procedura notarială.

Proiectul prevede ajustarea unor modele de giruri și certificate notariale, aprobate în 2005, dar și un șir de modele noi de giruri notariale. Totodată, unele modele ale certificatelor notariale au fost revizuite ținîndu-se cont de prevederile Legii privind modernizarea Codului civil.

Prin proiect se urmărește asigurarea uniformizării, la nivel național, a conținutului de bază ale girurilor și ale certificatelor notariale, admițându-se ajustarea textului modelului girului de autentificare sau al certificatului notarial la situația concretă.

Prin intermediul proiectului se propune și abrogarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 394 din 29 septembrie 2005 cu privire la aprobarea girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, cu excepția titlului II, capitolului VII ”Certificate de moştenitor”, care se vor aplica pentru moştenirile deschise până la data de 1 martie 2019.

Proiectul propus stabilește modelele următoarelor giruri de autentificare a actelor notariale: girul de autentificare a contractelor, a contractelor învestite cu formulă executorie, de autentificare a procurilor și testamentelor, de legalizare a semnăturilor de pe documente şi a semnăturii traducătorului, de legalizare a copiilor de pe documente şi a extraselor din ele.

În funcție de actul notarial întocmit și faptele constatate girul notarial, va conține, după caz:

 • informația privind sediul biroului notarului;
 • data întocmirii actului notarial;
 • numele notarului care a întocmit actul juridic;
 • locul unde s-a întocmit actul notarial, în cazul întocmirii în afara sediului biroului notarului, precizîndu-se împrejurarea ce justifică întocmirea înscrisului în acel loc;
 • numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate, precum şi modul în care li s-a stabilit identitatea, cu excepţia încheierilor, certificării faptelor prin care se indică data certă a înscrisurilor sau legalizării copiilor de pe document;
 • constatarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial întocmit în raport cu natura acelui act;
 • constatarea întocmirii actului notarial şi a citirii acestuia de către notar și de părţi;
 • constatarea existenței consimţământului părţilor pentru întocmirea actului notarial;
 • constatarea că actul notarial a fost semnat în faţa notarului de toţi cei obligaţi să-l semneze;
 • menţiunea perceperii taxei de stat și plății pentru asistența notarială și cuantumul acestora;
 • alte menţiuni sau constatări care rezultă din procedura notarială sau pe care notarul le consideră necesare;
 • semnătura și ștampila notarului care a îndeplinit actul notarial.

De asemenea, documentul stabilește modelele certificatelor notariale, eliberate de către notar în procedura succesorală, de certificarea faptelor stabilite de lege și de primire în depozit a mijloacelor financiare și/sau a instrumentelore financiare pentru a fi transmise destinatarului.

Potrivit proiectului, certificatul notarial va conţine, după caz:

 • sediul biroului notarului;
 • data eliberării certificatului;
 • numele notarului;
 • numele sau denumirea titularului;
 • faptele constatate de notar, alte menţiuni sau constatări care rezultă din procedura notarială sau pe care notarul le consideră necesare;
 • menţiunea perceperii taxei de stat și plății pentru asistența notarială și cuantumul acestora;
 • semnătura notarului;
 • ștampila notarului.

Modelele propuse pot fi consultate aici.

Amintim că noua Lege privind procedura notarială intră în vigoare în data de 1 martie.