Cererea şi actele necesare pentru stabilirea pensiei pot fi depuse și de către reprezentatul persoanei care are dreptul de pensionare. Acesta trebuie să fie desemnat prin procură, iar documentele se depul la casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul solicitantului de pensie. Modificările legislative în acest sens au intrat în vigoare.

La cerere, trebuie să fie anexată procura precum şi documentele necesare ale persoanei care solicită dreptul la pensie, acestea fiind în original şi copie (buletinul de identitate, carnetele de muncă, diploma de studii, livretul militar, alte acte după caz).

Noile prevederi se vor aplica în cazul pensiei pentru limita de vârstă, pensiei de dizabilitate și a pensiei de urmaș, dar și în cazul solicitării reexaminării pensiei. Până acum, legislația spunea că pensia se acordă doar la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) acesteia.

Autoritățile spun că modificările legislative au fost elaborate după ce au fost înregistrate mai multe solicitări de la persoanele care din cauza problemelor de sănătate nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea de pensionare și actele necesare în acest sens. Adresări similare au fost inclusiv din partea persoanelor aflate peste hotare, care nu pot revenit în țară din cauza pandemiei COVID-19.