Noua lege privind procedura notarială, care urmează să intre în vigoare la 1 martie, prevede că la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construire, notarul va verifica datele din registrele de publicitate, ținute în formă electronică.

Datele vor fi verificate la data întocmirii actelor notariale cu respectarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. În același scop, notarul, după caz, va solicita deținătorilor registrelor publice accesul la actele în original şi informaţiile necesare îndeplinirii procedurilor notariale, va ridica personal sau prin angajații săi duplicatele documentelor ori copiile acestora și în același mod va face cunoştinţă cu actele în original păstrate la autorităţile competente, inclusiv cu dosarul cadastral (procedura respectivă va intra în vigoare în august 2019).

În cadrul proecdurii de autentificare a acestor contracte, notarul va verifica datele privind imobilul în construire, terenul pe care îl grevează construcția și titularii drepturilor asupra acestora.

Totodată, în măsura în care registrele de publicitate nu conțin anumite informații, părțile trebuie să prezinte următoarele acte:

  • autorizaţia de construire;
  • documentele care confirmă dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului;
  • declaraţia în condominium;
  • alte acte, după caz.

Vânzarea-cumpărarea imobilelor în curs de construire este reglementată și în noua redacție a Codului Civil, care reglementează conținutul contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție și obligațiile de informare ale vânzătorului, precum și protecția cumpărătorului în cazul insolvabilității vânzătorului. 

Potrivit noilor norme din Cod, contractele de investiții în construcții încheiate începând cu 1 martie 2019 se consideră contracte de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție.  

În cazul contractelor de investiții în construcții încheiate până la data de 1 martie 2019, care nu corespund noilor prevederi ale Codului, antreprenorul care deține doar un drept de locațiune asupra terenului cu drept de construire are obligația de a dobândi proprietatea asupra terenului pe care se construiește și a o transmite investitorilor cel târziu la darea în exploatare a construcției date.