Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și Procuratura Anticorupție ar putea avea mai puține competențe. Ministrul Justiției, Olesea Stamate a prezentat noua reformă a justiției.

Aceasta a menționat că propune ”îngustarea competenţei CSJ, astfel încât aceasta să se focuseze pe unificarea practicii judiciare şi mai puţin pe examinare în fond a cauzelor”.

Acest lucru aduce respectiv şi modificarea numărului de judecători de la 33 la 17. Pentru a stabili însă care dintre actualii judecători vor rămâne în noua componenţă a Curţii, ministra spune că aceştia vor fi supuşi unui mecanism de evaluare externă, efectuată de o comisie independentă, compusă din 18 membri, profesionişti, cu o reputaţie ireproşabilă, inclusiv şase experţi europeni, foşti judecători şi procurori din spaţiul UE.

Aceeaşi comisie va evalua şi preşedinţii Curţilor de Apel şi a instanţelor judecătorești, precum și vicepreședinții Curților de Apel și a anumitor instanțe de fond. În acelaşi context, ministra propune completarea numărului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu încă trei membri, profesori titulari.

”Propunerea este ca doi dintre aceşti trei sa fie numiţi de Guvern şi unul de Preşedinţie. Propunem din cei şase judecători aleşi actualmente de Adunarea Generală a Judecătorilor în CSM trei să fie de la nivelul primei instanţe, doi de la Curţile de Apel şi unul de la CSJ”, a mai spus Olesea Stamate. 

În ceea ce privește Procuratura Anticorupţie, ministrul justiţiei a precizat: ”Propunem ca această instituţie să se concentreze pe investigarea cazurilor de corupţie mare, fiind transferate o parte din competenţele actuale ce ţin de corupţia sistemică către Centrul Național Anticorupție. Totodată, procurorii din Procuratura Anticorupţie vor fi supuşi aceluiaşi sistem de evaluare similară cu evaluarea judecătorilor. Vor fi evaluaţi şi procurorii şefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii şefi ai procuraturilor specializate, teritoriale şi de circumscripţii. Şi adjuncţii procurorilor şefi şi procuraturilor specializate de circumscripţii a procuraturilor teritoriale Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat vor trece prin acelaşi mecanism de evaluare”.

Cu referire la schimbările ce vizează Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), Olesea Stamate a declarat că vine cu propunerea de a suplini numărul membrilor CSP cu încă doi reprezentanţi ai societăţii civile şi completarea în rândul membrilor de drept ai CSP cu preşedintele Uniunii Avocaţilor.

”Propunem ca Procurorul General să fie ales de către CSP în baza unei liste scurte propusă de Ministerul Justiţiei, candidaţii să fie selectaţi în bază de concurs de către o comisie formată la Ministerul Justiţiei. Venim cu propunerea eliminării criteriului obligatoriu de experienţă în organele procuraturii de cinci ani pentru candidatul la funcţia de procuror general”, a spus Olesea Stamate. 

Ministerul Justiției informează că noua reformă a justiţiei urmează să fie supusă dezbaterilor publice.