Avocata Veronica Mihailov-Moraru, numită recent de Guvern în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, va fi reprezentatntul Executivului în Colegiul Centrului Național Anticorupție.

Desemnarea acesteia pentru calitatea de membru al Colegiului CNA urmează a fi aprobatăîn ședința Guvernului din 4 septembrie.

Potrivit Legii cu privire la CNA, conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului, din componența căruia fac parte: directorul, adjuncții lui, șefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcție generală), procurorul anticorupție, președintele CNI, un reprezentant al Comisiei parlamentare de profil, care este și reprezentant al fracțiunii de opoziție, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al societății civile, selectat prin concurs public de către Comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului Civil.

Desemnarea Veronicăi Mihailov-Moraru în cadrul Colegiului CNA este argumentată prin faptul că domeniul anticorupție și integritate este prerogativa Ministerului Justiției, astfel această calitate revine reprezentantului Ministerului Justiției.