Numărul avocaților activi din Republica Moldova pe cap de locuitor este de două ori mai mic decât media țărilor Consiliului Europei (CoE). Numărul mic al acestora este determinat de posibilitatea limitată a populației de a plăti pentru serviciile lor și de atenția limitată acordată de către judecători și procurori argumentelor avocaților . Datele se conțin în raportul ”Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparative”, publicat de Centrul de Resurse Juridice. În cadrul studiului a fost comparată justiția din Republica Moldova cu justiția din 11 țări, precum și cu media și mediana țărilor membre ale Consiliului Europei (CoE).

Potrivit datelor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, la începutul anului 2020, în Republica Moldova erau 1.878 de avocați activi, ceea ce reprezintă 70,1 avocați la 100.000 de locuitori. Astfel, numărul avocaților din Republica Moldova este de 2.4 ori mai mic decât media CoE (169).

Autorii raportului menționează că numărul redus al avocaților raportat la populația țării este un fenomen caracteristic pentru spațiul post-sovietic, unde rolul avocatului era unul foarte limitat. Numărul redus de avocați activi din Republica Moldova poate fi explicat prin puterea redusă a populației de a plăti onorariile acestora, criteriile neclare pentru admiterea în profesie, precum și prin importanța redusă acordată argumentelor avocaților de către judecători și procurori.

La sfârșitul anului 2020, în Moldova existau peste 700 de avocați cu licența suspendată. Potrivit raportului, numărul avocaților cu licența suspendată sugerează că, în principiu, numărul avocaților din țară raportat la numărul populației este comparabil cu cel al avocaților din țările care și-au dobândit independența în urma colapsului URSS (cu excepția Georgiei, unde numărul avocaților raportat la populația țării este aproape dublu față de Republica Moldova).

Analiza „Justiția Republicii Moldova în cifre – o privire comparativă” a fost elaborată în baza Raportului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ) din anul 2020 și a datelor oficiale privind Republica Moldova din anul 2018 și 2020.