În prima jumătate a anului au fost eliberate 1.844 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Potrivit Biroului Național de Statistică, indicatorul este în creștere cu 56,7% față de ianuarie-iunie 2020.

Pentru clădiri rezidenţiale s-au eliberat 1.281 autorizații de construire și, respectiv, 563 autorizații de construire au fost pentru clădiri nerezidenţiale. În ambele cazuri, datele sunt în creștere. Mai exact, cu peste 63 la sută în cazul clădirilor rezidențiale și cu peste 43 la sută în cazul celor nerezidențiale.

Pentru construcțiile în mediul urban au fost eliberate 970 autorizații, iar în mediul rural, 874. Cu 50% și, respectiv, 65% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale se observă în toate regiunile ţării: mun. Chișinău (+266 sau +78,5%), Nord (+36 sau 33,6%), Centru (+142 sau 71,4%), Sud (+31 sau 52,5%), UTA Găgăuzia (+22 sau 27,5%).

La fel, se atestă creșteri la numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (+18 sau 24,7%), Nord (+62 sau 82,7%), Centru (+64 sau 64,0%), UTA Găgăuzia (+39 sau 63,9%). Totodată, în regiunea Sud s-au eliberat cu 13 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (sau cu 15,5%) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.