Curtea Supremă de Justiție ar putea avea mai puțini magistrați. Conform proiectului Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024, Ministerul Justiției urmează să examineze, până la sfârșitul lunii iunie 2022, oportunitatea reducerii numărului de judecători și modificarea structurii instanței. Măsura face parte din obiectivul de perfecționare și dezvoltare a mecanismelor de asigurare a practicii judiciare uniforme. În prezent, CSJ are un președinte, doi vicepreşedinţi, care sunt concomitent și preşedinţi ai Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ şi, respectiv, ai Colegiului Penal, şi 30 de magistrați.

Totodată, autoritățile planifică să revizuie:

  • instrumentele Curții Supreme de Justiție de asigurare a unei jurisprudențe coerente și unitare;
  • unele temeiuri de recurs pentru a se asigura examinarea în exclusivitate a aspectelor de drept.

La fel, Curtea Supremă de Justiție va trebui să elaboreze, în calitate de ultim for de control, fișe tematice privind jurisprudența sa pe diferite domenii și actualizarea în mod sistematic a acestora pentru a reflecta evoluțiile în jurisprudență similar fișelor tematice ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

O altă acțiune prevăzută în proiectul strategiei prevede instituirea în sistemul judecătoresc și cel al procuraturii a unor mecanisme de analiză a noilor tendințe/practici ale jurisprudenței în vederea soluţionării chestiunilor ce suportă mai multe interpretări. La fel, va fi făcută o analiză a jurisprudenței în materia recursului în interesul legii, cu identificarea măsurilor de eficientizare, dar și elaborate ghidurilor privind individualizarea sancțiunilor pe categorii de infracțiuni și contravenții.

Menționăm că, de asemenea, autoritățile planifică să instituie criterii de calitate și claritate a hotărârilor judecătorești, iar CSJ și instanțele de judecată vor elabora modele-tip de acte emise de magistrați. Noile teamplate-uri vor fi integrate în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor în perioada anilor 2023-2024.