Directorii Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal vor fi numiți  de către Guvern, la propunerea ministrului finanțelor. Proiectul pentru modificarea Codului fiscal și Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului a fost votat de Parlament în prima lectură.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, prin modificările propuse, se urmărește realizarea obiectivelor asumate prin programul de activitate al Guvernului pe domeniul fiscal și vamal, pentru care este nevoie de organizare și planificare strategică, elaborare și aprobare a documentelor de politici corespunzătoare și o colaborare bună a instituțiilor responsabile cu Guvernul.

Potrivit autorilor inițiativei, modificările propuse urmăresc asigurarea unei abordări unice și a unor politici unitare în activitate, fapt pentru care este necesară instaurarea unui dialog direct al Guvernului cu conducătorii (directorii) subdiviziunilor Ministerului Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal.