BC ”Moldova Agroindbank” SA a fost penalizată de Serviciul Fiscal de Stat pentru că nu a respectat termenul de transfer a dividentelor pentru anul 2016, către bugetele autorităților publice locale. Este vorba despre primăriile a mai multor localități: Ciuciulea, Iabloana şi Ustia 2 din raionul Glodeni, Vasileuţi din raionul Rîşcani, Sănătăuca şi Izvoare din raionul Floreşti, Cîşliţa - Prut din raionul Cahul și Lencăuţi din raionul Ocniţa. Pentru încălcarea admisă, banca a primit o amendă de 9.304,49 lei.

Potrivit legislației în vigoare, societăţile pe acţiuni al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii publice transferă dividentele până în data de 30 iunie a anului imediat următor. Decizia de plată a dividentelor este luată de adunarea general a acționarilor și în cazul băncii, după obținerea permisiunii de la Banca Națională.

Astfel, Moldova Agroindbank a explicat că a întârziat să facă transferul deoarece a primit, inițial, refuz de la Banca Națională la solicitarea de plată a dividentelor. Prin urmare, a trebuit să pregătească repetat tot setul de documente. Argumentul nu a fost, însă, convingător pentru Fisc, așa că disputa a ajuns pe masa magistraților.

În cererea de chemare în judecată, instituția bancară a explicat că, în temeiul prevederilor legale, Banca trebuia să achite dividendele la bugetul local pentru anul 2016 până în data de 30 iunie 2017. Totodată, din cauza faptului că, Banca Naţională a Moldovei a permis achitarea dividendelor pentru anul 2016 abia în decembrie 2017, Banca nu a avut posibilitatea reală de a-şi executa obligaţia privind transferarea dividendelor la bugetul local în termenul stabilit.

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani a fost respinsă solicitarea de anulare a amenzii ca fiind neîntemeiată. Decizia a fost menținută, ulterior, de Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție.

Instanțele de judecată au constatat că deși BC ”Moldova Agroindbank” SA a asigurat respectarea cerințelor de obținere a permisiunii de la Banca Națională a Moldovei pentru achitarea dividendelor la bugetul local, aceasta a încălcat termenul de transferare la bugetul autorităților publice, până în data de 30 iunie 2017, a dividentelor.

Magistrații au spus că banca trebuia să acționeze cu diligență necesară și să depună eforturi necesare pentru a obține această permisiune de la Banca Națională a Moldovei până în 30 iunie 2017, iar neobținerea acestui permis în termen nu poate fi imputat BNM.

Încheierea Curții Supreme de Justiție este irevocabilă.