O cooperativă agricolă a fost amendată pentru că nu a respectat cuantumul minim garantat al salariului achitat paznicilor și a admis și alte încălcări ale legislației muncii.

Compania a fost învinuită în baza art. 55 alin.(3) lit. b), c) din Codul contravențional ”Încălcarea legislației muncii, manifestată prin: stabilirea și achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractul colectiv/convenția de muncă” pentru următoarele acțiuni:

  • nu a respectat în perioada anului 2017 – primul trimestru al anului 2018 a cuantumului minim garantat al salariului, (2100 lei, ulterior 2380 lei) achitat paznicilor;
  • nu a ținut evidența timpului de muncă, prestat efectiv de paznicii unității în anul 2017, trimestru I al anului 2018;
  • nu a compensat munca prestată de unii salariați din unitate în zilele de sărbătoare nelucrătoare în anul 2017 – trimestru I al anului 2018;
  • nu a stabilit pentru munca prestată în program de noapte, în perioada anului 2017 – trimestru I al anului 2018, un adaos în mărime de 0,5 din salariul de bază pe unitate de timp salariatului.

Încălcările au fost constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii, care a transmis ulterior procesul verbal de constatare a contravenției în judecată.

Prima instanță a recunoscut compania vinovată de încălcarea legislației muncii, stabilindu-i o sancțiune sub formă de amendă în mărime de 400 unități convenționale, echivalentul a 20 de mii de lei.

Compania nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe și a contestat-o cu recurs.

Instanța ierarhică a respins apelul, notând că vina companiei a fost dovedită integral printr-un act de control din conținutul căruia rezultă că în urma verificării tabelelor de pontaj întocmite de întreprindere pentru anul 2017 lunile ianuarie – martie 2018, s-a stabilit că în timpul de muncă reflectat pentru paznici nu s-a ținut cont de orele efectiv lucrate în timp de noapte și sărbători, iar la achitarea salariilor nu s-a respectat cuantumul minim garantat de stat.

Instanța de recurs a mai notat că amenda aplicată a fost legală, echitabilă și în limitele stabilite în sancțiunea normei de incriminare. Decizia este irevocabilă.