Un agent economic sancționat la începutul anului trecut pentru încălcarea prevederilor art 154 alin (1) din Cod contravenţional, și anume pentru că nu a curățat gheața de pe teritoriul adiacent, a scăpat recent de amendă. Magistrații au stabilit că procesul-verbal a fost întocmit cu încălcări, fără a fi prezentate probe pentru a stabili încălcarea.

Conform unei decizii a Curții de Apel Chișinău, agentul constatator din cadrul Preturii sectorului Botanica din Chișinău a făcut un proces-verbal pentru încălcarea normelor de salubrizare în fața unei farmacii de pe bulevardul Dacia. Ulterior, Comisia administrativă a Preturii a decis sancționarea companiei și a aplicat o amendă în mărime de 120 de unități convenționale, adică șase mii de lei.

Regulamentul cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea ordinii sanitare în municipiul Chişinău prevede că, curăţarea zăpezii de pe partea carosabilă, trotuare şi de pe teritoriul staţiilor transportului de călători se efectuează imediat după începerea căderii zăpezii.

Totuși, decizia de sancționare a fost anulată, iar procesul contravențional a fost încetat de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Central. Hotărârea a fost menținută, recent, și de Curtea de Apel Chișinău.

Judecătorii au stabilit că agentul constatator nu a prezentat probe care să confirme acuzațiile. Fotografiile anexate nu au fost luate în considerare pentru că pe acestea lipsea data, anul şi locul executării, iar procesul-verbal nu conținea informații despre mijloacele tehnice cu care au fost efectuate. În context, magistrații au reiterat că scopul legii contravenţionale este de a apăra drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvârşirii de noi contravenţii. Totodată, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa.

În același timp, instanța de judecată a stabilit că agentul constatator nu a fost împuternicit cu dreptul de a constata şi întocmi procese-verbale cu privire la contravenţie prevăzute de art 154 alin (1) din Codul contravenţional.

O altă încălcare a procedurii de perfectare a procesului-verbal este că în document nu este indicat că agentul economic a refuzat să semneze actul de constatare. Acest fapt nu a fost confirmat nici în cadrul ședinței de judecată. De asemenea, contrar prevederilor alin (6) al art 443 din Codul contravenţional refuzul de a semna nu a fost certificat prin semnătura a cel puțin unui martor.

Decizia Curții de Apel Chișinău este irevocabilă. Prin urmare, compania a scăpat de amenda aplicată.