Un agent economic a cerut Consiliului Concurenței să investigheze acțiunile unei alte companii care nu ii permite să comercializeze o anumită marcă de produse. Mai exact, Plenul Consiliului Concurenței a dispus iniţierea investigaţiei la plângerea ”Megavil Grup” SRL cu privire la presupusele acţiuni anticoncurenţiale ale ”Râul Vechi” SRL, manifestate prin limitarea comercializării produselor sub mărcile comerciale: ”Майский”, ”Лисма”, ”Curtis” şi ”Richard”.

Acţiunea investigată de către Consiliul Concurenţei s-a referit la activitatea ”Râul Vechi” SRL, în calitatea sa de unic importator şi deţinător a unui contract de licenţă exclusivă încheiat cu titularul mărcilor ”Майский”, ”Лисма”, ”Curtis” şi ”Richard” - OOO ”Май” (Federaţia Rusă), de a limita importul şi plasarea pe piaţă a ceaiurilor sub mărcile comerciale enumerate de către ”Megavil Grup” SRL.

Consiliul susține că pe parcursul investigaţiei s-a constatat că întreprinderea ”Râul Vechi” SRL nu a deținut poziție dominantă pe piața comercializării ceaiurilor pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 2017-2018.

Totodată, a fost identificat faptul că OOO ”Май" (Federaţia Rusă), fiind titularul mărcilor comerciale a decis că, începând cu 1 iulie 2017, furnizarea ceaiurilor sub mărcile enumerate pe teritoriul Republicii Moldova să fie realizată de către o singură întreprindere – ”Râul Vechi” SRL, fiind încheiat în acest sens un contract de vânzare-cumpărare, dar şi un contract de licenţă exclusivă de utilizare a mărcilor comerciale deţinute, înregistrat la AGEPI. Conform prevederilor contractuale, ”Râul Vechi" SRL a obţinut dreptul de a interzice persoanelor terţe să efectueze orice acţiuni cu mărcile comerciale în cauză, şi anume să importe, comercializeze, stocheze, să facă publicitate sau să utilizeze în orice alt mod produsele marcate cu mărcile respective.

Acţiunile OOO ”Май” de transmitere a drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale unui singur distribuitor pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi acţiunile OOO ”Май” şi ”Râul Vechi” SRL de limitare a activităţii de import a produselor sub aceste mărci comerciale de către alte întreprinderi, au avut ca scop protecţia mărcilor comerciale înregistrate, în conformitate cu prevederile din Legea privind protecţia mărcilor.

Prin urmare, Plenul Consiliului Concurenţei a constatat că pe parcursul desfășurării investigației nu au fost stabilite probe suficiente pentru constatarea încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către ”Râul Vechi" SRL privind limitarea comercializării produselor sub mărcile comerciale ”Майский”, ”Лисма”, ”Curtis” şi ”ichard”, care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni, şi a emis o decizie în acest sens.