Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare amenință conducerea CA ”Moldova-Astrovaz” SA că ar putea să instituie administrare specială sau să suspende licența.

Într-un comunicat de presă publicat de regulator se menționează că, atestând nereguli și practici contrare cerințelor de guvernanță corporativă în gestiunea CA ”Moldova-Astrovaz” SA, autoritatea de supraveghere a dispus administrației entității ”...asigurarea unui sistem de guvernanță eficace prin administrare corectă și prudentă a activității sale; conformarea persoanelor cu funcții de răspundere ale asiguratorului cerințelor cadrului normativ aferent domeniului...”.

În context, CNPF a avertizat organul de conducere al societății că în cazul ignorării prescripțiilor, vor fi aplicate măsurile corespunzătoare, potrivit legislației, inclusiv administrarea specială și/sau suspendarea licenței.

Nu ar fi prima dată când CNPF dispune administrare specială la ”Moldova-Astrovaz”. În urmă cu jumătate de an CNPF a dispus măsuri specifice de supraveghere în privința CA ”Moldova-Astrovaz” SA, inclusiv prin procedură de administrare specială.

Compania se confruntă cu probleme de mai mult timp. La mijlocul anului trecut la ”Moldova-Astrovaz” SA a fost introdusă procedura de remediere financiară, urmare abaterilor și neregulilor depistate în cadrul controlului, precum și neeliminării în termen a deficitului semnificativ de active. Potrivit planului de remediere financiară, aprobat de către acționarul asigurătorului, Compania preconiza să majoreze capitalul social până la finele anului trecut, precum și să întreprindă o serie de măsuri (reducerea cheltuielilor, eliminarea deficitului de active, limitarea subscrierilor ”Carte Verde”, scopul cărora a fost de a stabiliza situația economico-financiara a entității.