Atunci când se termină dragostea începe partajul averii, iar aici oamenii ajung să împartă cele mai neobișnuite lucruri. Astfel a procedat și un bărbat, care și-a dat în judecată concubina, cerând să-I restituie un binoclu maritim de 1.800 lei, trei tablouri artistice de 1.000 lei fiecare și două samovare de 1.000 lei fiecare.

Bărbatul a cerut și încasarea costului averii în sumă de 93.400 lei, inclusiv suma îmbunătățirii bunului imobil.

În motivarea acțiunii, bărbatul a menționat că începând cu anul 2000 a dus împreună cu pârâta ”gospodărie comună” într-un apartament din municipiul Bălți. Acesta a relatat că în perioada concubinajului au procurat diferite bunuri.

Din anul 2013, cei doi nu au mai dus ”gospodărie comună”, iar pârâta i-ar fi creat impedimente în posibilitatea de a se folosi de bunurile comune. Mai mult, aceasta ar fi tăinuit bunurile, locul de aflare a acestora nefiind cunoscut.

Bărbatul a cerut în instanță recunoașterea proprietății comune a bunurilor în sumă totală de 142.400 lei.

Prima instanță a respins cererea de chemare în judecată depusă de bărbat.

Ulterior, instanța ierarhică a admis apelul și a casat integral hotărârea instanței de fond. Magistrații au emis o nouă hotărâre, prin care s-au recunoscut bunurile estimate în valoare bănească la suma totală de 142.400 lei proprietate comună a foștilor concubini, cu stabilirea fiecăruia câte ½ cotă-parte din valoarea acestora.

Totodată, din contul femeii acționate în judecată s-a încasat în beneficiul fostului concubin suma de 86.600 lei în contul restituirii părții valorii estimative din valoarea totală a bunurilor recunoscute proprietate comună.

Fosta concubină a mai fost obligată să-i restituie în natură bărbatului bunurile personale: binoclu maritim la prețul de 1.800 lei, trei tablouri artistice la prețul de 1.000 lei fiecare și două samovare la prețul de 1.000 lei fiecare.

Tot din contul femeii s-a încasat în beneficiul reclamantului suma de 3.875 de lei în contul restituirii taxei de stat achitate la depunerea cererii de chemare în judecată și a cererii de apel.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că în speța dată obiectul acțiunii are la bază dreptul de proprietate comună a concubinilor, cu încasarea contravalorii bunurilor care nu pot fi supuse partajării, circumstanță ignorată de către instanța de fond.

Instanța de apel a concluzionat că aportul material considerabil al reclamantului la procurarea bunurilor comune a fost demonstrat prin prezentarea probelor și anume faptul că a lucrat pe o navă maritimă în Federația Rusă în perioada anilor 2000-2011, iar veniturile sale se probează prin extrasele din conturile bancare, la care i se transfera salariul. Magistrații au mai stabilit că bărbatul a prezentat instanței nu numai probe de conviețuire comună în același apartament, dar și probe că a lucrat în raioanele nordice ale Federației Ruse, având un salariu destul de mare și pe întreaga perioadă de conviețuire a asigurat-o material pe fosta concubină, care avea venituri minime. Instanța a reținut că în apartamentul în care locuiau părțile s-au efectuat lucrări de reparație în sumă de 49.300 lei, precum și au fost procurate bunuri în sumă de 142.400 lei.

După decizia instanței de apel, femeia a depus recurs la CSJ, indicând că au fost folosite ca probe declarațiile unor martori, care erau rude sau prieteni ai fostului concubin. Instanța supremă a respins însă recursul femeii, indicând că nu au fost întrunite temeiurile legale.