Interdicția Guvernului al cărui mandat a expirat de a încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova ar putea fi abrogată. O inițiativă legislativă de modificare a Legii cu privire la Guvern a fost înregistrată, recent, în Parlament.

Autorii proiectului spun că măsura este necesară pentru a evita pierderile financiare eminente. Deputații afirmă că Parlamentul a recepționat multiplele scrisori de intenția ale autorităților centrale de specialitate (Ministerul Afacerilor Interne, precum și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), care se confruntă cu impedimentul încheierii tratatelor internaționale cu conținut financiar și pe cale de consecință atestă pierderi în sensul valorificării proiectelor de asistență financiară externă.

La fel, inițiativa prevede abrogarea normei care spune că Guvernul al cărui mandate a expirat nu poate să numească, să propună pentru numire sau să elibereze din funcție persoane cu funcții de demnitate publică sau funcționari publici, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile. Prevederea a fost declarată, anterior, neconstituțională de magistrații de la Curtea Constituțională.

O altă modificare propusă prevede excluderea sintagmei ”și proiecte ale documentelor de politici” din interdicția ” să adopte și să prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte normative și proiecte ale documentelor de politici”. Autorii proiectului spun că modificarea este una tehnică, deoarece norma este prevăzută de două ori în lege.

Menționăm că anterior au fost înregistrate alte inițiative de acordare a competențelor adiționale Executivului în demisie. Una dintre ele prevede, la fel, acordarea competenței Cabinetului de miniștri cu mandat expirat să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru țara noastră. O altă inițiativă propune ca pe perioada stării de urgență, Guvernul al cărui mandat a încetat să aibă competența de a încheia contracte și de a-și asuma angajamente a căror valoare este proporțională în raport cu cheltuielile necesare pentru gestionarea situației.