Consiliul Uniunii Avocaților a anunțat desfășurarea, în data de 28 mai, a unei noi ședințe. În cadrul acesteia urmează a fi discutate 19 subiecte.

Potrivit Ordinii de zi, vor fi discutate următoarele:

 • desemnarea membrului Consiliului Uniunii Avocaților cu drept de a semna hotărârile Consiliului UAM în cazul refuzului președintelui ședinței de a semna hotărârile adoptate de către Consiliul UAM la ședința din 28.05.2021.
 • desemnarea candidatului pentru Premiul Anual CCBE pentru Drepturile Omului.
 • distribuirea domeniilor de responsabilitate între membrii Consiliului UA.
 • aprobarea Planului de acțiuni al UAM pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2021.
 • consemnarea suspendării/încetării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.
 • înregistrarea contractelor privind efectuarea stagiului profesional în avocatură în cazul schimbării avocatului îndrumător.
 • examinarea cererii nr. 1416/2021 din 21.05.2021 privind suspendarea stagiului profesional în avocatură.
 • examinarea cererilor privind acordarea ajutorului material.
 • concursul pentru selectarea a 3 avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților.
 • aprobarea Regulamentului privind formatorii Centrului de Instruire a Avocaților.
 • implementarea de către Consiliul UAM a Raportului Consiliului Europei (2021) privind evaluarea cadrului normativ, programului de instruire al Centrului de Instruire a Avocaților, și adoptarea noului Regulament al Centrului de Instruire a Avocaților propus de Consiliul Europei în baza Raportului nominalizat.
 • examinarea procedurii administrative cu privire la avocatul stagiar Ipate Nichita.
 • examinarea demersului avocatului Astafiev Valeri nr. 1260/2021 din 04.05.2021.
 • cererea dlui avocat Paciurca Iulian nr. 911/2021.
 • examinarea notificării dlui Veaceslav Matei privind intimidarea, imixtiunea în activitatea profesională și fabricarea cauzei penale de către organele de drept.
 • organizarea unui atelier de lucru ca urmare a lansării dialogului interinstituțional ”Comunicarea interprofesională între judecători, procurori și avocați - oportunitate pentru îmbunătățirea activități în juridice”.
 • examinarea notei informative semnată de dna Nina Arabadji, Judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Diverse:

 • încheierea unui nou Protocol privind colaborarea instituțională dintre CSM și UAM.
 • inițierea discuțiilor privind elaborarea proiectului Strategiei UAM pentru anii 2021-2025.
 • nota informativă a consilierului juridic al UARM privind cauzele pendinte în instanțele de judecată împotriva Consiliului UAM, UAM și Baroului de avocați Chișinău, la data de 28.05.2021.