Autoritățile locale ar putea primi o parte din defalcările de la impozitul pe venit al persoanelor juridice. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată în Parlament.

Deputații propun ca veniturile bugetelor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău) să se formează și din defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor juridice, în următoarele proporții din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respectiv, pe baza datelor din ultimul an pentru care există execuție bugetară definitivă:

  • 10% pentru bugetele municipiilor și orașelor reședință de raion;
  • 25% pentru bugetele orașelor și satelor (comunelor).

În cazul municipiilor Bălți și Chișinău, se propune o proporție de cinci la sută din volumul colectat în aceste unități administrative, cu excepția bugetelor satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor) din componența unității teritoriale de nivelul I din componența municipiilor.

Totodată, autorii propun ca divizarea în cele două fonduri de echilibrare a bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivel 1 și 2 să se facă prin aplicarea unui coeficient unic de 50%. În prezent, acest indicator este de 55 la sută.

Potrivit calculului prezentat de deputați, având ca referință la datele execuției bugetare pentru anul 2019, se estimează că modificările vor contribui la majorarea veniturilor autorităților publice locale cu 0,9 miliarde lei. Jumătate din creșterea anticipată a bugetelor locale va fi alocată direct în bugetul APL de nivel unu. Din suma totală, aproximativ 200 milioane lei vor reveni municipiului Chișinău, 10 milioane lei, municipiului Bălți, 100 milioane lei, centrelor raionale și 200 mililioane lei, bugetelor satelor (comunelor).

La fel, se așteaptă ca prin atribuirea impozitului pe venitul persoanelor juridice ca sursă de formare a bugetelor locale, în modul descris mai sus, se va contribui la dezvoltarea dialogului dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri, care la rândul său va duce la reducerea economiei tenebre, dar și implicarea mai activă a autorităților locale în dezvoltarea economică la nivel local.