O persoană a cerut prejudiciu material pentru neachitarea restanței la salariu de o companie aflata în lichidare. Ce a decis instanța
O persoană nu-și poate recupera restanțele la salariu chiar dacă există o decizie irevocabilă a instanței de judecată în acest sens. Magistrații au stabilit că aceasta trebuie să primească 137.787 de lei.  

Obosită să mai aștepte, persoana a decis să se adreseze din nou instanței de judecată pentru a solicita prejudiciu pentru faptul că nu a primit banilor și sancționarea companiei conform Codului muncii. Reclamanta a cerut prejudiciu material de 175.148,45 lei şi prejudiciu moral în sumă de 60.000 lei. Judecătoria Bălți, sediul Central, a admis parțial cererea de chemare în judecată și a dispus încasarea prejudiciului material solicitat. Totuși, decizia judecătorilor a fost atacată cu apel de ambele părți. 

Compania a spus că este în proces de lichidare și prin urmare, chiar dacă există datorii la plățile salariale nu poate fi aplicat prejudiciul material. Mai mult ca atât, agentul economic a menționat că instanța de fond în motivarea deciziei sale nu a specificat perioada și modalitatea de calcul a prejudiciului material dispus spre încasare, ceea ce denotă faptul că hotărârea este nemotivată.

Pe de altă parte, reclamanta a cerut majorarea pretenților pentru prejudiciul material ce trebuie să-i fie achitat. Și asta pentru că în timpul procesului de judecată s-a mai scurs o perioadă de timp în care nu a primit banii solicitați. Prin urmare, aceasta cere deja peste 202 mii de lei. 

Examinând dosarul, Curtea de Apel Bălți a decis să caseze decizia primei instanței și să respingă cererea de chemare în judecată. Și anume, magistrații au stabilit că prejudiciul material se achită dacă există vina angajatorului pentru neachitarea salariului, aceasta fiind o condiție obligatorie prevăzută de lege pentru angajarea răspunderii patrimoniale. Astfel, ținând cont de faptul că agentul economic se află în lichidare, instanța a spus că nu s-a dovedit existenţa vinei angajatorului în neachitarea la timp a restanței la salariul reclamantei. Cu atât mai mult că  persoana solicită încasarea prejudiciului pentru neachitarea salariului la timp pentru perioada când ea a îndeplinit funcția de administrator al companiei.

De asemenea, instanța de apel a spus că nu au fost prezentate probe care să confirme necesitatea încasării sumei solicitate.

Hotărârea Curții de Apel Bălți poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.