Reprezentanții comunității de afaceri doresc digitizarea mai multor servicii guvernamentale. Comitetul de transformare digitală din cadrul AmCham Moldova a înaintat o solicitare de întrevedere în adresa lui Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pe digitalizare, pentru a pune în discuție o serie de probleme identificate de comunitate.

Aceștia spun că doresc continuarea digitizării serviciilor guvernamentale, inclusiv în partea ce ține de interoperabilitatea între registrele guvernamentale în interesul comunității de afaceri, inclusiv: sprijinirea creării unei platforme de interoperabilitate între Serviciul Fiscal de Stat, executori judecătorești și entități din sectorul financiar; excluderea circuitului documentelor confirmative (extrase de la ASP pe suport solid în contextul tranzacțiilor imobiliare la etapa autentificării notariale a acestora considerând accesul online a notarilor la extrasele cadastrale); extinderea posibilității de a desfășura proceduri judiciare prin intermediul videoconferințelor și altele).

Un alt subiect care ar urma să fie discutat este identificarea de la distanță (e-KYC) și modul în care mecanismul dat ar putea deveni lucrativ, inclusiv din utilizarea instrumentelor guvernamentale pentru a asigura una din modalitățile de autentificare (prin MPass) cu includerea posibilității de identificare de la distanță prin semnătura electronică calificată. Totodată, oamenii de afaceri spun că este nevoie de dezvoltat un cadru clar de referință pentru companii în ceea ce ține de identificarea de la distanță, agreate între toate părțile interesate (Centrul de protecție a datelor cu caracter personal, Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor, Banca Națională a Moldovei, STISC, Serviciul intern de securitate și alte entități de reglementare conexe la proces) în așa fel încât companiile să poată genera propriile algoritme de identificare, pornind de la criteriile stabilite la nivel normativ.

De altfel, Amcham dorește să fie abordat și subiectul ce vizează semnătura electronică și lărgirea spectrului de utilizare a acesteia, inclusiv prin simplificarea procedurilor din spatele semnăturii electronice și stabilirea unui mecanism care va permite semnăturile electronice necalificate în procesele B2B și interne; acceptarea semnăturilor electronice emise în alte țări, inclusiv recunoașterea unilaterală a semnăturii electronice emise în UE și alte aspecte relevante.

Pe agenda discuțiilor ar urma să fie incluse și subiectele ce țin de:

  • Concretizarea și simplificarea procedurilor de conformare fiscală, cu precădere în ceea ce ține de modul de conformare la normele ce țin de SIA ”Monitorizarea electronică a vânzărilor”, ”Gateway fiscal” și alte mecanisme similare ce pot stimula sau contrastimula excluderea utilizării numerarului în economie, în dependență de cât de corect vor și gândite și prezentate spre utilizare mediului de afaceri și cetățenilor.
  • Digitizarea arhivei. La moment, tot efortul de digitizare a proceselor interne în cadrul unei companii se ”lovesc” de necesitatea prezentării documentelor în formă fizică pentru păstrare la organele de arhivă, ceea ce reduce considerabil apetitul de digitizare pe dimensiunea dată a companiilor.
  • Comerțul electronic și provocările adiacente, inclusiv servicii de plată, logistică, taxe vamale și proceduri, înființare și marketing, precum și alte aspecte conexe.
  • Extinderea posibilităților pentru adoptarea hotărârilor prin corespondență și mijloace de comunicare electronică în cadrul adunărilor generale ale asociaților societăților cu răspundere limitată.