Reprezentanții mediului de business au solicitat clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor electronice.

AmCham a a elaborat o scrisoare de poziție în contextul întâmpinării de către mediul de afaceri a multiple neclarități în procesul gestionării documentelor electronice, existând astfel riscul apariției unor practici neuniforme de aplicare a legislației și comiterii cărorva abateri de la actualele reglementări. Neclaritățile vizează semnarea, schimbul și stocarea securizată de documente electronice, atât în cadrul companiilor, cât și pentru semnarea și schimbul actelor juridice cu partenerii de afaceri.

Mai exact, oamenii de afaceri vor să știe care documentele nu pot fi semnate electronic și necesită a fi semnate olograf. De asemenea, vor să fie făcute precizări referitor la:

  • Care documente pe lângă arhiva electronică, necesită a fi păstrate pe suport hârtie?
  • Pe care documente trebuie să se aplice obligatoriu ștampila companiei, în contextul în care deși cerința deținerii ștampilei de către întreprinderi a fost exclusă, solicitarea respectivei constituie o practică frecventă?
  • Care documente nu pot fi semnate cu semnătură electronică simplă?
  • Care documente nu pot fi semnate cu semnătură electronică avansată?
  • Care documente trebuie să fie semnate exclusiv cu semnătură electronică avansată calificată?
  • Există careva condiții (tehnice, legale sau de altă natură) impuse de instituția Dvs. pentru creare/ținerea arhivei electronice?