Reprezentanții comunității de afaceri cer autorităților intensificarea acțiunilor ce țin de semnarea unei convenții între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, fie ratificarea Convenției URSS-SUA, cu efectuarea unor amendamente importante pentru evitarea dublei impuneri.

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor în care se menționează că, în prezent, Republica Moldova nu are încheiată o Convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu Statele Unite ale Americii, precum şi nu aplică prin succesiune Convenţia între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Statele Unite ale Americii cu privire la chestiunile fiscale, semnată la Washington DC la 20 iunie 1973, cea din urmă fiind aplicată unilateral de către Statele Unite ale Americii.

Oamenii de afaceri spun că există precedente de aplicare prin succesiune de către Republica Moldova a convenţiilor bilaterale în materie fiscală (cu Republica Federală Germania, cu Guvernul Japoniei sau cu Guvernul Regatului Belgiei), textele acestora fiind detaliate, actualizate și explicate prin intermediul amendamentelor sau protocoalelor recunoscute de ambele țări drept părți ale Convenției.

Astfel, comunitatea AmCham Moldova militează pentru intensificarea acțiunilor ce țin de semnarea unei convenții între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, fie ratificarea Convenției URSS-SUA, cu efectuarea unor amendamente importante.

Convenţia URSS-SUA a fost semnată în 1973, înainte de publicarea Modelului Convenţiei al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) din 1977. Din cele studiate, practic toate tratatele încheiate de Moldova cu alte ţări se bazează pe Modelul Convenţiei OCDE (fie versiunea din 1977, fie versiunile mai recente). În rezultat, textul Convenţiei URSS-SUA nu a fost elaborat în conformitate cu un model (OCDE, ONU sau SUA), fapt ce poate genera unele dificultăţi în interpretarea prevederilor acesteia.

Câteva aspecte importante ce merită a fi abordate în mod special:

  • Reprezentanța permanentă. Convenţia nu conţine un articol separat cu privire la crearea reprezentanţei permanente şi impozitarea profiturilor din activităţi de afaceri ale acestei reprezentanţe permanente (similar articolului 5 şi 7 din Convenţia Model OCDE). Cu toate acestea, art. IV din Convenţie prevede că veniturile din activitatea comercială obţinute într-un Stat Contractant de un rezident al celuilalt Stat Contractant trebuie să fie supuse impozitării în primul Stat Contractant dacă veniturile sunt obţinute de o ”reprezentanţă”. În Convenţie, termenul de ”reprezentanţă” este similar cu definiţia reprezentanţei permanente menţionată în articolul 5 din Convenţia Model OCDE. Dacă Moldova va aplica prin succesiune prevederile Convenţiei, ar fi recomandabil ca Ministerul Finanţelor din Moldova să emită o notă explicativă referitoare la impozitarea profiturilor din activităţi de afaceri a unei reprezentanţe pentru a adopta un concept similar cu Convenţia Model OCDE.
  • Venituri. Convenţia URSS-SUA nu conţine prevederi clare ce țin de o serie de venituri. De exemplu, aceasta nu conține prevederi ce ţin de impozitarea dividendelor. Astfel, dividendele obţinute de către un rezident al unui Stat Contractant sunt impozitate la sursa de plată în conformitate cu ratele locale de impozitare a celuilalt Stat Contractant, iar ținând cont de diferența de rate de impunere în Republica Moldova vs SUA (6%/12% vs. 30%) este un subiect important de a fi abordat. De asemenea, nu se conțin nici prevederi generale cu privire la impozitarea profiturilor din activitatea de antreprenoriat. Asemenea capitol, cu așa denumire, este prezent în alte convenții cu alte state care se aplică la moment. Respectiv, pare destul de îngustă acoperirea tipurilor de venituri, comparativ cu celelalte tratate în baza Convenției Model OCDE. De exemplu, redacția curentă a Convenției nu permite aplicarea unei taxe mai mici sau a scutirii pentru serviciile de consultanță, de exemplu, fapt ce este posibil în cazul altor Convenții.
  • Metoda de evitare a dublei impuneri aplicată (prin scutire sau trecere în cont). Este nevoie să se facă claritate în ceea ce ține de metoda de eliminare a dublei impuneri pentru impozitele plătite în ţarasursă. De exemplu, reţinerea impozitului la sursa de plată în cazul dividendelor scutește beneficiarul de impozitare în țara de reședință a acestui venit sau permite trecerea în cont a impozitului achitat?