Mai multe modificări legislative și Ghiduri ar urma să fie elaborate de Consiliul UAM în perioada imediat următoare și până la Congresul avocaților din 2022. Instituția și-a anunțat obiectivele pe termen scurt în Raportul de activitate pentru perioada dintre Congresul avocaților 2019 și Congresul avocaților 2021. Documentul va fi examint în cadrul Congresului din acest an.

Astfel, Consiliul UAM a anunțat următoarele obiective pe termen scurt ce urmează a fi atinse în perioada imediat următoare și până la Congresul avocaților din 2022:

 • Elaborarea modificărilor și completărilor la Statutul profesiei de avocat, în contextul amendamentelor operate în Legea nr. 1260/2002 prin Legea nr. 67/2021;
 • Elaborarea modificărilor și completărilor la Codul deontologic al avocaților, în contextul amendamentelor operate în Legea nr. 1260/2002 prin Legea nr. 67/2021;
 • Elaborarea proiectului Statutului profesiei de avocat, în redacție nouă;
 • Elaborarea proiectului Codului deontologic, în redacție nouă;
 • Elaborarea și aprobarea Ghidului privind utilizarea platformelor online de către avocați;
 • Elaborarea și aprobarea Ghidului de bune practici privind publicitatea avocatului și formelor de exercitare a profesiei;
 • Revizuirea Regulamentului de activitate al Centrului de Instruire a Avocaților;
 • Identificarea mecanismelor necesare pentru organizarea examenelor de admitere la stagiul profesional și examenelor de admitere în profesia de avocat cu utilizarea mijloacelor electronice;
 • Inițierea și menținerea dialogului cu autoritățile publice decidente privind revizuirea modului de calcul și plată de către avocați și avocații stagiari a contribuției de asigurări sociale;
 • Intervenirea pe lângă autoritățile publice decidente în vederea includerii exponenților profesiei de avocat în rândul specialităților esențiale, atunci când sunt puse în aplicare măsuri de sprijin pentru atenuarea efectelor pandemiei SARS – COV 2- COVID 19;
 • Intensificarea diaogului interprofesional în vederea identificării posibilităților de îmbunătățire a condițiilor de activitate a avocaților, acolo unde aceasta se cere.

În cadrul Congresului din acest an ar urma să fie propusă mandatarea Consiliului Uniunii Avocaților cu dreptul de a aproba modificările și completările la Statutul profesiei de avocat și Codul deontologic necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 1260/2002, modificată prin Legea nr. 67/2021.

De asemenea, în cadrul Congresului, vor fi discutate și problemele cu care s-a confruntat profesia în perioada 2019-2021, fiind evidențiate următoarele:

 • Exercitarea profesiei în condiții de pandemie, care a afectat toți avocații, atât raportat la măsurile sanitare care au trebuit a fi luate, cât și raportat la limitările exercitării profesiei.
 • Povara fiscală pe parcursul anilor 2020 - 2021 a devenit exagerată și dificil de suportat de către avocați și avocații stagiari, în special urmare a diminuării veniturilor din onorarii ca rezultat al efectelor Coronacrizei.
 • Ignorarea avocaților și avocaților stagiari de către autorități și omisiunea includerii avocaților în categoria lucrătorilor esențiali, avocații nefiind incluși în măsurile de sprijin adoptate de Guvern în perioada stării de urgență.

În conextul problemelor evdențiate, Consiliul UAM urmează în perioada următoare Congresului să intensifice dialogul cu autoritățile statului în vederea revizuirii modului de calcul și determinare a contribuțiilor de asigurări sociale plătibile de către avocați și avocați stagiari, astfel încât să se asigure o protecție socială adecvată și corespunzătoare.