Începînd cu 1 iulie, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). 

În acest context, Serviciul fiscal a venit cu o explicație referitor la obligația agenților economici de a elibera e-factura pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA effectuate în cadrul.

Potrivit instituției, subiecții impozabili au obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie, indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

Amintim că, obligația utilizării e-facturii nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale. 

Mai multe detalii despre modul de eliberare a e-facturii citiți aici.