Importatorii și producătorii de produse noi din tutun care nu arde (tutun încălzit) ar putea fi obligați să prezinte autorităților de control diverse studii despre riscurile și efectele acestor produse asupra sănătății omului. Informațiile respective vor trebui să fie confirmate științific.

Obligația este prevăzută într-un proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul sanitar privind notificarea și raportarea informației despre produsele din tutun și produsele conexe și la Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat și tutunului fermentat, produselor din tutun și produselor conexe.

De asemenea, prin proiect se propune obligarea agenților economici care produc, importă sau comercializează produse din tutun încălzit, de a demonstra, la cererea consumatorilor adulți, modul de utilizare a acestor produse și de a–i informa despre caracteristicile, riscurile și efectele acestora asupra sănătății.

Informațiile oferite consumatorilor despre nivelul substanțelor toxice a unui anumit produs din tutun care nu arde și efectele asupra sănătății, inclusiv potențialele riscuri legate de consumul unui anumit produs din tutun care nu arde în comparație cu consumul țigarete, vor putea fi prezentate doar dacă sunt susținute științific.

Informațiile vor putea fi oferite prin alte mijloace decât ambalajul produsului din tutun care nu arde.

Înainte de a fi oferită consumatorilor, informația va trebui să fie prezentată Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Astfel, agenții economici care vor importa sau comercializa produse din tutun încălzit vor prezenta agenției următoarele studii științifice, evaluări, testări clinice, preclinice, în dependență de conținutul informației care urmează a fi furnizat consumatorilor:

  • Evaluarea emisiilor produsului din tutun care nu arde în conformitate cu metode științifice validate, care indică o reducere semnificativă a nivelurilor medii ale substanțelor toxice emise de produsul din tutun care nu arde comparativ cu fumul țigaretelor;
  • Rezultatele studiilor preclinice efectuate, utilizând testări relevante acceptate la nivel internațional pentru acest scop și respectând Regulile de bună practică de laborator (GLP) naționale (dacă sunt aplicabile) sau internaționale, care indică o reducere semnificativă a toxicității produsului din tutun care nu arde comparativ cu toxicitatea fumului emis de țigarete;
  • Rezultatele studiilor clinice efectuate în conformitate cu Regulile de bună practică clinică (GCP) naționale (dacă sunt aplicabile) sau internaționale, care indică o reducere semnificativă a expunerii la substanțele toxice emise de produsul din tutun care nu arde comparativ cu fumul emis de țigarete și potențialul produsului din tutun care nu arde de a reduce riscul bolilor asociate fumatului comparativ cu fumatul țigaretelor;
  • Rezultatele studiilor cu privire la consumatori care indică că informațiile intenționate a fi furnizate acestora nu ar putea fi înțelese ca semnificând că respectivul produs din tutun care nu arde este fără riscuri.

Companiile vizate vor prezenta și rezumatul acestor studii, iar Agenția va asigura publicarea acestora pe pagina sa oficială.

Proiectul a fost elaborat pentru alinierea prevederilor Regulamentelor menționate la prevederile Legii privind controlul tutunului.