Mai multe taxe aferente domeniului avocaturii vor fi majorate de la 1 ianuarie 2019. Uniunea Avocaților a anunțat noile taxe abia peste aproape două luni de la desfășurarea Congresului Ordinar al Avocaților, care a avut loc în data de 5 octombrie.

Astfel, de la 1 ianuarie 2019 se majorează următoarele taxe:

  • pentru examenul de admitere la stagiu în mărime - 750 lei.
  • pentru efectuarea stagiului profesional în avocatură - 3.000 lei.
  • pentru examenele de calificare în profesia de avocat - 2.500 lei.
  • pentru examinarea dosarelor de eliberare a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat depuse de persoanele specificate la art. 10, alin. (2) a Legii cu privire la avocatură - 15.000 lei.

De asemenea, în cadrul Congresului desfășurat la 5 octombrie a fost aprobat bugetul Uniunii Avocaților pentru anul 2019 în sumă de 5.800.400 lei la capitolul venituri și 5.640.230 lei la capitolul cheltuieli, constituind un excedent în sumă de 160.170 lei.

Potrivit UAM, a fost creat în premieră fondul de rezervă. Cu majoritatea de voturi, Congresul a aprobat fondul de rezervă în sumă de 833.257 lei. Sursa de formare a fondului de rezervă va fi soldul disponibil scontat la situația din 31 decembrie 2018 în suma de 673.087 de lei și excedentul în sumă de 160.170 de lei.

În cadrul Congresului din 5 octombrie au mai fost audiate și aprobate rapoartele anuale privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților, Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, Comisiei pentru etică și disciplină și Comisiei de Cenzori.