Oficiul teritorial Bălți al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). La concurs pot participa persoanele care au studii superioare în drept, cunosc limbile română și rusă.

Dosarul candidatului va include:

  • copia buletinului de identitate;
  • copia actului de studii care confirmă pregătirea profesională;
  • CV-ul candidatului;
  • scrisoare de motivare;
  • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 octombrie. Candidații urmează să depună dosarele la sediul Oficiului teritorial Bălți al CNAJGS, adresa: mun. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu nr. 2 sau la adresa de e-mail: ot_balti@cnajgs.md.

Angajarea se va face pe perioadă determinată, și anume pe perioada aflării titularului în concediul de îngrijire a copilului.