Oficiul teritorial Cahul al Consiliului Național  pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs pentru selectarea a doi parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare.

Potrivit anunțului publicat de CNAJGS, pot participa la concurs persoanele care au studii juridice incomplete sau studii superioare complete. Acestea trebuie să dea dovadă de iniţiativă, responsabilitate și capacităţi de comunicare. Totodată, trebuie să știe să utilizeze calculatorul și să cunoască limbile română şi rusă, iar deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj.

Conform legislației în vigoare, sarcinile de bază ale parajuriștilor sunt:

 • furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
 • mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
 • organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 aprilie. Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. Acesta trebuie să conțină:

 • cerere pentru participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
 • scrisoare de motivare;
 • ancheta completată de primarul localităţii;
 • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
 • declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.