Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, recomandă revizuirea legislației în domeniul muncii copilului în corespundere cu principiul respectării interesului superior al copilului şi standardele prevăzute de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, dar și cu alte acte internaționale relevante.

Ombudsmanul Copilului mai cere instituirea unui mecanism eficient de colaborare intersectorială a autorităților publice în vederea asigurării respectării dreptului la muncă a angajaților, inclusiv copii. Maia Bănărescu propune consolidarea statutului şi a competențelor Inspectoratului de Stat al Muncii conform standardelor internaționale de monitorizare a legislației muncii, inclusiv munca copiilor, precum și dezvoltarea programelor de pregătire profesională a angajaților din instituțiile de control şi supraveghere în domeniul muncii, axat pe specificul asigurării respectării dreptului la muncă a copilului. De asemenea, Avocatul Copilului a înaintat ideea acordării de  facilități de orice natură agenților economici pentru crearea locurilor de muncă pentru copii şi informarea acestora privind normele şi standardele din domeniul muncii copilului.

Suplimentar, Maia Bănărescu a propus ca în planul de acțiuni al Consiliului Național pentru Drepturile Copilului pentru 2020, printre alte chestiuni,  să fie inclusă cea privind respectarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice şi a implicării în orice muncă ce ar comporta riscuri sau ar împiedica educația, ar dăuna sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

Propunerile au fost înaintate într-un aviz expediat pe numele prim-ministrului, Ion Chicu, după ce s-au constatat mai multe nereguli ce ţin de nerespectarea de către agenții economici a legislației care reglementează munca copiilor.

Cea mai gravă constatare este lipsa unui mecanism statal eficient de control şi supraveghere a respectării standardelor internaționale şi naționale din domeniul protecției drepturilor copilului la muncă.  În opinia Maii Bănărescu, autoritățile de linie îşi realizează formal sarcinile, cu declin de competențe şi indicând asupra imperfecțiunii legislației din domeniul de control.