Organizațiile necomerciale vor putea presta servicii contra plată concurenților electorali în perioada campaniei electorale.Ministerul Justiției a remis spre coordonare un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

Documentul prevede o singură modificare: la articolul 6 alineatul (5) din legea menționată, textul „servicii și/sau susține material sau gratuit” se va substitui cu textul „gratuit servicii și/sau susține material”.

Proiectul a fost elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale din octombrie 2020 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 6 alin. (5) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale.

Curtea a recunoscut atunci caracterul constituțional al textului respectiv în măsura în care organizațiilor necomerciale le este permisă prestarea de servicii oneroase pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale.

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a constatat mai întâi existența unei diferențe de tratament dintre organizațiile necomerciale și cele comerciale, interdicția de a presta servicii oneroase pe perioada campaniei electorale existând doar în privința organizațiilor necomerciale.

Curtea a concluzionat că interdicția prestării serviciilor oneroase concurenților electorali în perioada campaniei electorale, restrânge nejustificat și în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al organizațiilor necomerciale, contrar articolelor 16 și 46 din Constituție.

Curtea a menționat în hotărâre că va emite o Adresă Parlamentului în vederea reglementării articolului 6 alin. (5) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale în conformitate cu hotărârea, astfel încât în perioada campaniei electorale organizațiilor necomerciale să le fie interzisă doar prestarea serviciilor gratuite, nu și a serviciilor oneroase.