Instanțele de judecată vor dispune aplicarea măsurii - luarea în custodie publică, pentru o durată inițială de cel mult 30 de zile, în prezența unor condiții suficiente. De asemenea, prelungirea duratei custodiei se va dispune pentru o perioadă nu mai mare de 30 de zile, care cumulativ nu va depăși 6 luni și respectiv 12 luni, pentru a asigura exercitarea controlului judecătoresc a acţiunilor organelor abilitate cu competențe de a executa deciziile de returnare şi îndepărtare a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Concluzia se regăsește în opinia consultativă cu privire la termenul de luare în custodie publică a străinilor, emisă de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) la mijlocul lunii decembrie a anului trecut.

În opinia emisă de către CSJ se spune că pentru o aplicare corecte şi uniformă a Legii privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova, Curtea, în conformitate cu art. 17 din Codul de procedură civilă, consideră necesar să explice o problemă apărută în practică. Această problemă priveşte termenul de luare în custodie a străinului în privința cărora a fost dispusă măsura returnării sau a fost declarat persoană indezirabilă. 

Studiul practicii judiciare denotă că nu există o poziție uniformă. În timp ce unele instanțe au dispus luarea în custodie a persoanei pe un termen de 30 de zile, de 60 de zile sau de 90 de zile, dimpotrivă, altele au aplicat din start măsura în discuție pentru șase luni. 

Astfel, Curtea a explicat că potrivit articolului 64 alin. (6) din Legea privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova, perioada maximă de luare în custodie publică a străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării nu poate depăși 6 luni, iar în cazul străinului care a fost declarat indezirabil, perioada maximă de luare în custodie publică nu poate depăși 12 luni. 

Din interpretarea ad litteram, se reține că textul ”nu poate depăși 6 luni” și ”nu poate depăși 12 luni” din articolul citat stabilește perioada maximă în care persoana poate fi ținută în custodie. Legea lasă la discreția instanțelor de judecată sarcina de a aprecia în fiecare caz concret termenul (inițial) adecvat și necesar pentru realizarea scopului urmărit, și anume executarea deciziei de returnare și îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova. 

În final, CSJ a concluzionat că luarea în custodie publică se va efectua inițial pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, iar prelungirea duratei custodiei se va dispune pentru o perioadă nu mai mare de 30 de zile, care cumulativ nu va depăși 6 luni și, respectiv, 12 luni.