Oscilații majore privind numărul de șomeri. În primul semestru, numărul acestora s-a majorat aproape de două ori, iar în luna aprilie numărul a fost, deja, în creștere cu circa 48 la sută.

Potrivit Biroului Național de Statistică, la sfârșitul lunii martie, în țara noastră era estimat un număr al șomerilor de circa 34,2 mii. Indicatorul fiind în descreștere semnificativă față de anul trecut, când în primul trimestru au fost peste 69,6 mii șomeri. În cea mai mare proporție, șomajul îi afectează pe bărbați, 58,7 la sută. Din totalul șomerilor, 50,8 la sută sunt din mediul urban.  

Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,1%, fiind mai mică fată de trimestrul I 2019, când indicatorul era de 7,7%.

Situația pandemiologică instituită la nivel mondial a schimbat însă dinamica pozitivă de reducere a șomajului. Potrivit unui studiu prezentat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în luna aprilie, numărului șomerilor înregistrați a crescut cu 48% față de luna martie. Totodată, autoritățile estimează că criză va duce la o majorare mai pronunțată a populației inactive de 25-60 ani, care va crește în 2020 cu 30%. 

De asemenea, pandemia COVID-19 va avea un impact major și de durată asupra pieței muncii din Republica Moldova, fiind necesar un răspuns prompt și de anvergură din partea statului pentru a diminua consecințele.

În primul trimestrul al anului 2020, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova a constituit 840,5 mii persoane, fiind în descreștere cu 6,5% față de trimestrul I al anului trecut.